top of page

Rekisterinpitäjä

Movewithmaitsu Tmi
00560 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maija Turunen
movewithmaitsu@gmail.com

Rekisterin nimi

Movewtihmaitsu Tmi:n asiakkaita ja sidosryhmiä koskeva henkilörekisteri markkinointiin ja yhteydenpitoon.

Mikä on tietojeni keräämisen tarkoitus?

Henkilötietoja hyödynnetään asiakassuhteiden ylläpitoon, markkinointiin, myyntiin ja asiakasviestintään. 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Henkilörekisteri sisältää muun muassa:

- tunnistautumistiedot (esim. nimi)

- yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite/katuosoite)

- rekisteröidyn osallistumistiedot Movewithmaitsu Tmi:n tapahtumiin 

- rekisteröidyn ostotapahtumat 

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa valikoiduille ja luotettaville kolmansille osapuolille (esim. viranomaisten pyynnöstä).

Jotkin palvelimet, jotka käsittelevät tietoja, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella (esim. sähköpostilistaa ylläpitävä Wix.com)

Kuka näkee tietoni ja kuinka kauan niitä säilytetään?

Henkilörekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja eettisesti, sekä suojataan rekisterinpitäjän järjestelmään, johon pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ainoastaan henkilöt, joiden työnkuvaan tietojen käsittely kuuluu, saavat pääsyn henkilörekisteriin.  

Henkilötietoja ei säilytetä yhtään sen pidempään kuin mitä on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen tarkoituksen mukaisesti. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen movewithmaitsu@gmail.com

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja sen voi lähettää osoitteeseen movewithmaitsu@gmail.com.

Kaikissa suoramarkkinointiposteissa on myös mahdollisuus itse poistua suoramarkkinointilistalta.

bottom of page